322 Sunitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

322 Sunitinib

(C15-C18, C20, C25.4, C49.4, C64)

Sunitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (322) beviljas för behandling av väl differentierade, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, för andralinjesbehandling av metastaserad GIST eller för behandling av metastaserad njurcancer på nedanstående villkor. Sunitinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • metastaserad malign GIST som inte kan behandlas kirurgiskt och behandling med imatinib har misslyckats
  • metastaserad njurcancer
  • inoperabla eller metastaserade, väl differentierade, progredierande, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av sunitinib motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Sunitinib (begränsad specialersättning)197

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023