3031 Apalutamid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3031 Apalutamid

(C61)

Apalutamid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3031) beviljas på nedanstående villkor. Apalutamid kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter med prostatacancer

  • för behandling av metastaserad hormonkänslig sjukdom när läkemedlet används tillsammans med androgen deprivationsterapi eller
  • för behandling av icke metastaserad kastrationsresistent sjukdom då dubbleringstiden för PSA (prostataspecifikt antigen) är högst 10 månader (hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Prostatacancer116
Apalutamid (begränsad specialersättning)1528

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023