360 Bosutinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

360 Bosutinib

(C92.1)

Bosutinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (360) beviljas på nedanstående villkor. Bosutinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för läkemedlet beviljas vuxna med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi

  • som första linjens behandling när sjukdomen är i kronisk fas eller
  • när patienten tidigare behandlats med tyrosinkinashämmare och när imatinib, nilotinib och dasatinib inte betraktas som ändamålsenliga behandlingsalternativ.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, eventuell tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Bosutinib (begränsad specialersättning)170

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023