3055 Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3055 Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon

(E66)

Förändring från 1.3.2024

Villkoren för beviljande av ersättningsrätten preciseras från 1.3.2024 i fråga om de uppgifter som presenteras i läkarutlåtande B.

Se de ändrade villkoren för beviljande av ersättningsrätten samt meddelandet nere på sidan.

Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3055) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av fetma när läkemedlet används som tillägg till behandling utan medicinering, om patienten när läkemedelsbehandlingen inleds har ett viktindex på

  • minst 40 kg/m2, eller
  • minst 35 kg/m2 och samtidig läkemedelsbehandling för typ 2-diabetes, dyslipidemi eller hypertoni.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om den initiala vikten har minskat med minst 5 % efter 16 veckor. Efter det kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om vikten fortfarande är 5 % lägre än initialt.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Från 1.3.2024

3055 Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon

(E66)

Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3055) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av fetma när läkemedlet används som tillägg till behandling utan medicinering, om patienten när läkemedelsbehandlingen inleds har ett viktindex på

  • minst 40 kg/m2, eller
  • minst 35 kg/m2 och samtidig läkemedelsbehandling för typ 2-diabetes, dyslipidemi eller hypertoni.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en aktuell uppgift om vikt som uppmätts av hälso- och sjukvården och en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om den initiala vikten har minskat med minst 5 % efter 16 veckor. Efter det kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om vikten fortfarande är 5 % lägre än initialt.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 23.2.2024

Vad tycker du om sidan?