Rimegepant (akut behandling av migrän) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rimegepant (akut behandling av migrän)

Rimegepant är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas för akut behandling av migrän på nedanstående villkor. Rimegepant kan vara grundersättningsgillt även vid förebyggande behandling av episodisk migrän i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för rimegepant uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan en läkare ska under 'Särskild utredning' på receptet ha antecknat ’Akut migrän, triptaner ej lämpliga’.

Medicinska villkor

Grundersättning för rimegepant beviljas vuxna patienter för akut behandling av migrän om patienten inte har svarat tillräckligt på eller inte tolererar behandling med minst två triptanpreparat eller om patienten har en kontraindikation mot triptaner.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab och rimegepant (migränprofylax)3007

Läs mer

Senast ändrad 25.1.2024