308 Alprostadil, sildenafil och kombinationspreparat med aviptadil och fentolamin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

308 Alprostadil, sildenafil och kombinationspreparat med aviptadil och fentolamin

(C61, C67, G82, G83.4, G95.9, S14.0, S14.1, S24, S34.0-S34.6, T04.1, T06.1)

Alprostadil, sildenafil och kombinationspreparat med aviptadil och fentolamin är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (308) kan beviljas för behandling av svår erektionsstörning till följd av en svår underliggande sjukdom på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den läkare som behandlar den underliggande sjukdomen eller specialist inom området i fråga (urologi, neurologi, endokrinologi eller internmedicin).

Medicinska villkor

Grundersättning för alprostadil, sildenafil och kombinationspreparat med aviptadil och fentolamin betalas vid behandling av svår erektionsstörning till följd av en svår underliggande sjukdom.

Med svår underliggande sjukdom avses en objektivt påvisbar svår nervskada som kan antas ha orsakat erektionsstörningen, t.ex. skadad innervering i penisregionen till följd av operation eller olycksfall. Av annan orsak uppkommen erektionsstörning berättigar inte till sjukförsäkringsersättning. Med svår erektionsstörning förstås otillräcklig erektion för genomförande av samlag. Ersättning betalas för den läkemedelsmängd som sjukdomsbehandlingen kräver, dock för högst sex doser per månad.

Rätt till grundersättning beviljas mot B-utlåtande av den läkare som behandlar den underliggande sjukdomen eller specialist inom ifrågavarande område (urologi, neurologi, endokrinologi eller internmedicin).Utlåtandet ska innehålla tillräckliga uppgifter om erektionsstörningen, nervskadan och hur den konstaterats samt läkemedelsdoseringen.

 1. Läkemedel mot erektionsstörning ger rätt till grundersättning vid följande tillstånd:
  • traumatisk ryggmärgsskada som orsakat en svår nervskada i penisregionen. En sådan nervskada orsakar ofta även parapares och blåspares
  • på grund av prostatacancer utförd fullständigt prostatektomi som kan antas ha orsakat även svår nervskada i penis
 2. Läkemedel mot erektionsstörning ger inte rätt till grundersättning vid följande tillstånd:
  • psykogen erektionsstörning
  • vaskulär erektionsstörning
  • erektionsstörning som läkemedelsbiverkan
  • erektionsstörning till följd av behandling av prostatahyperplasi
  • erektionsstörning i samband med diabetes, även om den är förbunden med neuropati
  • erektionsstörning i samband med MS (se avsnitt 3.)
 3. Läkemedel mot erektionsstörning kan i undantagsfall ge rätt till ersättning vid följande tillstånd:
  • av olika orsaker beroende objektivt påvisbara nervskador som beträffande fynd och kliniska följder kan jämföras med nervskador enligt punkt 1. Gemensamt för dem är vanligen att de är förbundna med funktionsstörningar i urinblåsan (blåspares) och benen (parapares).
  • motsvarande skador kan ibland undantagsvis uppkomma i samband med
   • tumörer som skadar ryggmärgen
   • andra härdförändringar som skadar ryggmärgen (t.ex. härdförändringar vid MS)
   • svår nervskada som orsakats av strålbehandling av prostatacancer eller annan tumör i bäckenområdet.

Läs mer

Senast ändrad 18.11.2021