3064 Teduglutid | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3064 Teduglutid

(K91.2)

Teduglutid är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3064) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för pediatrik på ett universitetssjukhus.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas barn och unga i åldern 1–17 år för behandling av korttarmssyndrom när

  • patienten har fått näring intravenöst minst ett år, och
  • man har försökt minska den intravenösa näringstillförseln under minst en månad, och
  • den intravenösa näringstillförseln utgör minst 30 procent av patientens totala energibehov innan behandling med teduglutid inleds.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Behandlingsresponsen ska utvärderas senast 6 månader efter att behandlingen inleddes. Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om den totala mängden energi som patienten får via intravenös näringsinförsel har minskat med minst 20 procent jämfört med utgångsläget.

Efter att behandlingsresponsen uppnåtts måste man ha ett behandlingsuppehåll en gång om året i fråga om barn under 13 år och med två års mellanrum i fråga om äldre barn. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om den mängd energi som patienten får via intravenös näringsinförsel, med korrigering för kroppsvikt, stiger med minst 5 procent under behandlingsuppehållet på en månad.

Efter behandlingsuppehållet beviljas fortsatt rätt till ersättning för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, för barn under 13 år dock för högst ett år i taget. Barn i åldern 13–17 år beviljas efter behandlingsuppehållet fortsatt rätt till ersättning för högst två år i taget, dock högst till slutet av den månad då barnet fyller 18 år.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023