339 Preparat som innehåller buprenorfin och naloxon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

339 Preparat som innehåller buprenorfin och naloxon

(F11.2)

Läkemedelspreparat som innehåller buprenorfin och naloxon är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (339) beviljas för behandling vid opioidberoende på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en sådan vårdenhet för opioidberoende som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning 33/2008.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av opioidberoende i enlighet med vedertagen god praxis förutsatt att sökanden uppfyller kraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning (33/2008) för alla i förordningen nämnda villkors del. Villkoren omfattar bl.a. krav gällande en vårdplan och ett apoteksavtal i enlighet med förordningen.

Rätt till grundersättning beviljas för den tid som anges i vårdplanen, dock för högst två år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023