320 Lantankarbonat och sevelamer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

320 Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid

(N18)

Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (320) beviljas för behandling av svårbehandlad hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursjukdom på nedanstående villkor. Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet med inriktning på njursjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursjukdom när en tillfredsställande serumfosfatnivå inte kan nås med kalciumsalter utan att orsaka hyperkalcemi eller för hög kalcium- och fosfatnivå.

Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid är grundersättningsgilla läkemedel för

  • vuxna dialyspatienter.

Lantankarbonat och sevelamer är dessutom grundersättningsgilla läkemedel för

  • vuxna patienter med kronisk njursjukdom, vars serumfosfatnivå är minst 1,78 mmol/l.

Sevelamer är därtill grundersättningsgillt vid behandling av

  • barn med kronisk njursjukdom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123
Uremi som förutsätter dialysbehandling137
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad specialersättning)190

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023