348 Roflumilast | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

348 Roflumilast

(J44)

Roflumilast är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (348) beviljas för behandling av svår och synnerligen svår inflammatorisk kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar KOL eller av en specialist i lungsjukdomar eller internmedicin eller av annan läkare förtrogen med behandlingen av KOL.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling enligt vedertagen god praxis av svår och synnerligen svår inflammatorisk KOL (FEV1 under 50 % av referensvärdet efter bronkodilatation) hos vuxna patienter som haft upprepade försämringsperioder och som inte svarat på önskvärt sätt på annan läkemedelsbehandling som följer de finska behandlingsriktlinjerna eller hos vilka andra läkemedel enligt behandlingsriktlinjerna inte kan användas på grund av biverkningar eller interaktioner.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och sjukdomens svårighetsgrad (inklusive FEV1 efter bronkodilatation) och en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan innehålla en beskrivning av resultaten av behandlingen med andra läkemedel samt av eventuella biverkningar och interaktioner.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023