343 Pazopanib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

343 Pazopanib

(C48, C49, C54.21, C54.22, C54.29, C64)

Pazopanib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (343) beviljas för behandling av framskriden njurcancer och för andralinjesbehandling av framskridet mjukdelssarkom på nedanstående villkor. Pazopanib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas

  • för behandling av framskriden njurcancer och
  • för andralinjesbehandling av framskridet mjukdelssarkom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av pazopanib motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Pazopanib (begränsad specialersättning)159

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023