3073 Abrocitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3073 Abrocitinib

(L20)

Abrocitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3073) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av hudsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av svårt atopiskt eksem

  • som inte har svarat tillfredsställande på lokalbehandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. I fråga om det atopiska eksemet ska man beskriva dess omfattning, svårighetsgrad och patientens symtom.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024