338 Berotralstat, C1-esterashämmare, ikatibant, konestat alfa och lanadelumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

338 Berotralstat, C1-esterashämmare, ikatibant, konestat alfa och lanadelumab

(D84.1, T78.3)

Berotralstat, C1-esterashämmare, ikatibant, konestat alfa och lanadelumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (338) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar hereditärt angioödem.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter med hereditärt angioödem (HAE).

Rätt till grundersättning för C1-esterashämmare, ikatibant och konestat alfa beviljas

  • för behandling av akuta angioödemattacker.

Rätt till grundersättning för berotralstat, C1-esterashämmare och lanadelumab beviljas

  • för prevention av allvarliga och återkommande attacker av angioödem, då patienten är intolerant mot eller får otillräckligt skydd av sedvanliga orala preventionsbehandlingar eller då upprepade akuta behandlingar inte är tillräckliga.

Rätt till grundersättning för C1-esterashämmare beviljas också

  • för prevention av angioödemattacker före medicinska åtgärder.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Läs mer