396 Idebenon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

396 Idebenon

(H47.22)

Idebenon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (396) beviljas personer med Lebers hereditära optikusneuropati på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar ögonsjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna och ungdomar från 12 års ålder som har Lebers hereditära optikusneuropati och hos vilka

  • synförmågan gradvis har börjat försämras högst fem år innan behandlingen påbörjas.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och försämrad synförmåga innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av idebenon påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023