368 Kombinationspreparat med natriumdokusat och sorbitol | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

368 Kombinationspreparat med natriumdokusat och sorbitol

(Q05, Q06.1, Q06.2, Q42, Q43.1, Q43.2, Q43.5, Q43.8, K59.0)

Kombinationspreparat med natriumdokusat och sorbitol är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (368) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av förstoppning och för tömning av tarmen för patienter som har en allvarlig funktionsstörning i tarmens motorik eller struktur som är medfödd eller beror på skada, en progredierande neurologisk sjukdom eller någon annan sjukdom som förorsakar svår funktionsnedsättning, när patienten inte svarat tillfredställande på andra behandlingsalternativ.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ett kombinationspreparat med natriumdokusat och sorbitol motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.  

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023