3075 Somatrogon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3075 Somatrogon

(E23.0, E89.3 )

Somatrogon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3075) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas barn och unga från 3 års ålder för behandling av tillväxtstörning när

  • tillväxthormonbrist har påvisats vid minst två belastningsprov.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock högst till slutet av den månad då personen fyller 20 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Bristfällig funktion i hypofysens framlob101
Tillväxthormon (begränsad specialersättning)186
Tillväxthormon (begränsad grungersättning)301

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024