3087 Fostamatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3087 Fostamatinib

(D69.3)

Fostamatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3087) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna patienter

  • som inte har svarat tillräckligt på, inte tolererar eller har en kontraindikation mot två behandlingar i andra linjen i enlighet med god vårdpraxis varav minst en ska vara en trombopoietinreceptoragonist (TPO-RA).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för nio månader.

Behandlingens effekt bedöms första gången när behandlingen pågått 6 månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget om blödningssymtom inte har förekommit och trombocytnivån är minst 30 x 109/l.

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024