3061 Sonidegib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3061 Sonidegib

(C44.01, C44.11, C44.21, C44.31, C44.41, C44.51, C44.61, C44.71, C44.81, C44.91)

Specialersättning för sonidegib från 1.8.2024  

Sonidegib berättigar från 1.8.2024 till specialersättning utifrån den nya ersättningsrätten 1545.

Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrätten och meddelandet på sidan för ersättningsrättighet 1545

Sonidegib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3061) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för
behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna

  • för behandling av lokalt avancerad basalcellscancer där kurativ operation eller strålbehandling inte är möjlig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130

Läs mer