350 Kapsaicin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

350 Kapsaicin

(B02.2, G54, G56, G57, G58, G60, G61, G62, G64, M47.2, M50.1, M51.1, M54.1, M79.2, O26.8)

Kapsaicin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (350) beviljas för behandling av perifer neuropatisk smärta på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • icke-diabetesrelaterad perifer neuropatisk smärta hos vuxna
    • som inte har svarat tillfredsställande på behandling med amitriptylin eller gabapentinoider (t.ex. gabapentin eller pregabalin) eller dessa inte kan användas på grund av kontraindikationer eller biverkningar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer

Läkarutlåtande B för rätt till ersättning för läkemedel eller kliniska näringspreparat

Anvisning för kunden: Så här ansöker du om rätt till ersättning för läkemedel hos FPA (pdf)

Söktjänsten för läkemedel (Privatpersoner)