3060 Daratumumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3060 Daratumumab

(C90)

Daratumumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3060) beviljas på nedanstående villkor. Daratumumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas

  • för behandling av nyligen diagnostiserat multipelt myelom hos vuxna som är lämpliga för autolog stamcellstransplantation
    • i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason.
  • för behandling av nyligen diagnostiserat multipelt myelom hos vuxna som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation
    • antingen i kombination med lenalidomid och dexametason eller i kombination med bortezomib, melfalan och prednison.
  • för behandling av multipelt myelom hos vuxna som har genomgått minst en tidigare behandling
    • antingen i kombination med lenalidomid och dexametason eller i kombination med bortezomib och dexametason.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Daratumumab (begränsad specialersättning)1534

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023