3032 Budesonid-tablett, munsönderfallande | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3032 Budesonid-tablett, munsönderfallande

(K20)

Budesonid munsönderfallande tablett är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3032) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för gastroenterologiska sjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av eosinofil esofagit.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023