3007 Eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab och rimegepant (migränprofylax) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3007 Eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab och rimegepant (migränprofylax)

(G43)

Grundersättning för atogepant från 1.8.2024

Ersättningsrätt 3007 berättigar från 1.8.2024 till grundersättning även för atogepant
 
Se de ändrade villkoren för beviljande av ersättningsrätten samt meddelandet nere på sidan.

Eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab och rimegepant är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3007) beviljas på nedanstående villkor. Vid akut behandling av migrän kan grundersättning för rimegepant beviljas utifrån en anteckning på receptet i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området när rätt till ersättning eller fortsatt rätt till ersättning söks första gången. Efter det kan ett läkarutlåtande av annan behandlande läkare också godkännas.

Medicinska villkor

Eptinezumab, erenumab, fremanezumab och galkanezumab är grundersättningsgilla vid förebyggande behandling av migrän. Rimegepant är grundersättningsgillt vid förebyggande behandling av episodisk migrän.

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter

  • som har migrän i snitt minst 8 dagar per månad när behandlingen med eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab eller rimegepant påbörjas och
  • som har provat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar mot migrän och behandlingarna inte har haft tillräcklig effekt, de är kontraindicerade eller tolereras inte.

Utlåtandet ska innehålla uppgifter om tidigare behandling av migrän och resultat av behandlingen, en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om antalet dagar då patienten haft migränsymtom under de tre senaste månaderna före utlåtandet skrevs.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Behandlingens effekt bedöms första gången efter att behandlingen pågått 12 veckor. Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om antalet dagar med migrän under behandlingsveckorna 9–12 har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget. Om dosen av eptinezumab har ökats vecka 12, bedöms effekten när behandlingen har pågått 16 veckor (antalet dagar med migrän under veckorna 13–16).

Efter detta kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om antalet migrändagar per månad fortsättningsvis är hälften färre jämfört med utgångsläget.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Från 1.8.2024

3007 Atogepant, eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab och rimegepant (migränprofylax)

(G43)

Atogepant, eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab och rimegepant är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3007) beviljas på nedanstående villkor. Vid akut behandling av migrän kan grundersättning för rimegepant beviljas utifrån en anteckning på receptet i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området när rätt till ersättning eller fortsatt rätt till ersättning söks första gången. Efter det kan ett läkarutlåtande av annan behandlande läkare också godkännas.

Medicinska villkor

Atogepant, eptinezumab, erenumab, fremanezumab och galkanezumab är grundersättningsgilla vid förebyggande behandling av migrän. Rimegepant är grundersättningsgillt vid förebyggande behandling av episodisk migrän.

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter

  • som har migrän i snitt minst 8 dagar per månad när behandlingen med atogepant, eptinezumab, erenumab, fremanezumab, galkanezumab eller rimegepant påbörjas och
  • som har provat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar mot migrän och behandlingarna inte har haft tillräcklig effekt, de är kontraindicerade eller tolereras inte.

Utlåtandet ska innehålla uppgifter om tidigare behandling av migrän och resultat av behandlingen, en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om antalet dagar då patienten haft migränsymtom under de tre senaste månaderna före utlåtandet skrevs.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Behandlingens effekt bedöms första gången efter att behandlingen pågått 12 veckor. Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om antalet dagar med migrän under behandlingsveckorna 9–12 har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget. Om dosen av eptinezumab har ökats vecka 12, bedöms effekten när behandlingen har pågått 16 veckor (antalet dagar med migrän under veckorna 13–16).

Efter detta kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om antalet migrändagar per månad fortsättningsvis är hälften färre jämfört med utgångsläget.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Rimegepant (akut behandling av migrän)Receptanteckning

Läs mer