3062 Esketamin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3062 Esketamin

(F32, F33, F34.1)

Esketamin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3062) beviljas på nedanstående villkor. Esketamin kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för psykiatri inom den specialiserade sjukvården eller en specialist i psykiatri.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av behandlingsresistent depression i kombination med serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och nora-drenalinåterupptagshämmare (SNRI) när

  • poängen enligt Montgomery–Åsbergs depressionsskala (MADRS) är minst 31 (svår depressiv episod) när behandling med esketamin inleds, och
  • respons inte uppnåtts med minst tre olika behandlingar med antidepressiva läkemedel i kombination med samtidig psykoterapi eller någon annan psykosocial behandling.
    Av de tre läkemedelsbehandlingarna ska en vara
    • en kombination av två antidepressiva läkemedel eller
    • en kombination av ett antidepressivt och ett antipsykotiskt läkemedel, eller
    • en kombination av ett antidepressivt läkemedel och litium.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst ett år i taget.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om totalpoängen på MADRS-skalan har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget, men poängen ändå är minst 13.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar112
Esketamin (begränsad specialersättning)1539

​​​​Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024

Vad tycker du om sidan?