353 Fingolimod och kladribin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

353 Fingolimod och kladribin

(G35)

Fingolimod och kladribin är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (353) beviljas på nedanstående villkor. Fingolimod och kladribin kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för fingolimod beviljas för behandling av skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd mycket aktiv multipel skleros när

  • sjukdomen är mycket aktiv trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller
  • sjukdomen är svår och snabbt progredierande, det vill säga patienten har haft minst två funktionsnedsättande skov under ett år och magnetkameraundersökning (MRT) av hjärnan visar en eller flera Gadolinium-laddande lesioner eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.

Rätt till grundersättning för kladribin beviljas för behandling av skovvis förlöpande eller därmed nära jämställd mycket aktiv multipel skleros.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Multipel skleros109
Fingolimod och kladribin (begränsad specialersättning)164

​​​Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024