3023 Allergenextrakt av björkpollen (vuxna) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3023 Allergenextrakt av björkpollen (vuxna)

(J30.10, J30.19, J30.2, J30.3, J30.4, H10.1, H10.3, H10.4, H10.5, H10.6, H10.8, H10.9)

Allergenextrakt av björkpollen är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3023) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar allergiska sjukdomar eller av en specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, hudsjukdomar och allergologi, lungsjukdomar och allergologi, barnsjukdomar, ögonsjukdomar, företagshälsovård eller allmänmedicin.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av måttlig till svår allergisk rinit eller konjunktivit orsakad av pollen från den homologa björkgruppen (björk, al, avenbok, hassel, bok, kastanj eller ek) när

  • patienten har allergiska symtom trots användning av symtomlindrande läkemedel och
  • ett sensibiliseringstest, det vill säga ett hudpricktest eller ett specifikt IgE-test, har visat positivt för pollen från den homologa björkgruppen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023