3088 Deukravacitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3088 Deukravacitinib

(L40)

Deukravacitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3088) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av hudsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter

  • för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis när patienten har visat otillräckligt svar på annan systemisk behandling (inklusive ciklosporin, metotrexat eller PUVA) eller har någon kontraindikation mot eller är intolerant mot dessa behandlingar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024