317 Pimekrolimus- och takrolimussalva | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

317 Pimekrolimus- och takrolimussalva

(L20)

Pimekrolimus- och takrolimussalva är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (317) beviljas för behandling av vissa svårbehandlade hudsjukdomar på nedanstående villkor. Takrolimussalva kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för hudsjukdomar och allergologi eller barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården som behandlar atopisk dermatit eller av en specialist i hudsjukdomar och allergologi eller en specialist i barnsjukdomar med inriktning på atopiska sjukdomar hos barn. Vid ansökningar om fortsatt ersättningsrätt som beviljats för viss tid kan också ett B-utlåtande av en annan behandlande läkare än en specialistläkare i ovan nämnda specialiteter godkännas som särskild utredning, om behovet av vård kvarstår.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter med svårbehandlad atopisk dermatit när de inte svarat tillfredsställande på eller inte tolererar konventionell behandling.

Rätt till grundersättning beviljas för högst fem år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023

Vad tycker du om sidan?