335 Lapatinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

335 Lapatinib

(C50)

Lapatinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (335) beviljas för behandling av vissa cancersjukdomar på nedanstående villkor. Lapatinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i cancersjukdomar.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • avancerad eller metastaserad bröstcancer för patienter vars tumörer överuttrycker HER2 när sjukdomen är progredierande efter tidigare behandling som inkluderat antracyklin, taxan och trastuzumab.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av lapatinib påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bröstcancer115
Lapatinib (begränsad specialersättning)156

Läs mer