3043 Kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3043 Kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor

(E84)

Kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3043) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar cystisk fibros, när rätt till ersättning söks första gången. Vid ansökan om fortsatt rätt till ersättning kan även ett läkarutlåtande från någon annan enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cystisk fibros godkännas.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av cystisk fibros hos patienter från 1 års ålder som är

  • homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer

Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna

203

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2024