3030 Abemaciklib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3030 Abemaciklib

(C50)

Abemaciklib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3030) beviljas på nedanstående villkor. Abemaciklib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av hormonreceptorpositiv och HER2-negativ bröstcancer

 • när sjukdomen är i tidigt stadium, som adjuvant behandling av vuxna hos vilka man i armhålan på samma sida har konstaterat
  • minst 4 patologiska lymfkörtlar eller
  • 1–3 patologiska lymfkörtlar och
   • primärtumörens storlek är ≥ 5 cm eller
   • tumören är lågt differentierad (grad 3).
 • i fråga om lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom, för kvinnor, i kombination med en aromatashämmare eller fulvestrant.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Vid adjuvant behandling beviljas rätten till ersättning för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock totalt högst för två år.

Vid lokalt avancerad och metastaserande sjukdom beviljas rätten till ersättning för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans            Ersättningsnummer
Bröstcancer115
Abemaciklib (begränsad specialersättning)1515

Läs mer

Senast ändrad 25.1.2024