304 Dornas alfa | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

304 Dornas alfa

(E84.0)

Dornas alfa är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (304) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet som behandlar cystisk fibros inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av cystisk fibros hos patienter med en lungsjukdom som orsakar svåra symtom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203

Läs mer