3021 Ketokonazol | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3021 Ketokonazol

(E24.0, E24.3, E24.8, E24.9, E27.0)

Ketokonazol är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3021) beviljas för behandling av Cushings syndrom på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för endokrinologi, barnsjukdomar eller internmedicin inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna och barn från 12 års ålder för behandling av endogent Cushings syndrom.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.​​​​​​

Läs mer