vareniklin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Vareniklin

Vareniklin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för vareniklin uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan en läkare ska under 'Särskild utredning' på receptet ha antecknat 'Nikotinberoende, supportiv vård inledd' jämte datum, t.ex. ’'Nikotinberoende, supportiv vård inledd 16.6.2014’.

Medicinska villkor

Grundersättning för vareniklin beviljas patienter som är motiverade att sluta röka, som inte har lyckats sluta röka med hjälp av andra stödåtgärder och som är starkt nikotinberoende (Fagerströms nikotinberoendetest med två frågor ≥ 3). Behandlingen ska kombineras med personlig rådgivning och stöd.

Ersättning kan beviljas för högst två behandlingsperioder om 24 veckor.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023