3071 Finerenon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3071 Finerenon

(N18, E11.2)

Finerenon är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3071) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av kronisk njursjukdom associerad med typ 2-diabetes hos vuxna

  • som har albuminuri och
  • som använder en ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorblockerare och dessutom en SGLT2-hämmare, utom om dessa läkemedel inte är lämpliga på grund av biverkningar eller kontraindikationer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och tidigare behandling innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Diabetes, insulinbehandling103
Diabetes, annan än insulinbehandling215

Läs mer

Senast ändrad 5.7.2024