3008 Tolvaptan | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3008 Tolvaptan

(Q61.2 )

Tolvaptan är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3008) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet med inriktning på njursjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna med autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) när

  • den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) är 30–89 ml/min (stadierna 2–3 av kronisk njursjukdom) när behandlingen med tolvaptan påbörjas och
  • den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) har sjunkit med minst 5 ml/min under ett år eller med minst 2,5 ml/min/år under fem år (snabbt progredierande sjukdom).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.
 
Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023