356 Nintedanib och pirfenidon | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

356 Nintedanib och pirfenidon

(J84, J61, J67)

Nintedanib och pirfenidon är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (356) beviljas på nedanstående villkor. Nintedanib och pirfenidon kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i lungsjukdomar och allergologi eller från en enhet för denna specialitet inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av idiopatisk lungfibros hos vuxna patienter

  • vars forcerade vitalkapacitet (FVC) är minst 50 % och högst 90 % av referensvärdet när behandlingen med nintedanib eller pirfenidon inleds.

Rätt till grundersättning för nintedanib kan beviljas vuxna också för behandling av andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar med progressivt sjukdomsförlopp om

  • den forcerade vitalkapaciteten (FVC) är minst 45 % av referensvärdet när behandlingen med nintedanib inleds och
  • lungsjukdomen visat sig förvärras trots standardbehandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Nintedanib och pirfenidon (begränsad specialersättning)284

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023