3033 Gilteritinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3033 Gilteritinib

(C92.0, C92.5)

Gilteritinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3033) beviljas på nedanstående villkor. Gilteritinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för maligna blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, när läkemedlet används ensamt, vuxna med akut myeloisk leukemi då sjukdomen är  

  • FLT3- mutationspositiv och
  • har kommit tillbaka eller inte har förbättrats efter tidigare behandling.

Rätt till ersättning beviljas inte vid underhållsbehandling efter stamcellstransplantation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.
 
Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst ett år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Gilteritinib (begränsad specialersättning)1531

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023