3081 Tepotinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3081 Tepotinib

(C34)

Tepotinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3081) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för läkemedlet beviljas vuxna patienter som monoterapi vid avancerad icke-småcellig lungcancer

  • med mutationer som leder till mesenkymal‑epitelial transitionsfaktorgen exon 14 (METex14)‑skipping
  • efter tidigare behandling med immunterapi eller platinuminnehållande kemoterapi.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024