323 Sorafenib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

323 Sorafenib

(C22.0, C64, C73)

Sorafenib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (323) beviljas för behandling av sköldkörtelcancer, levercellskarcinom och njurcancer på nedanstående villkor. Sorafenib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

 Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • progressiv, lokalt framskriden eller metastaserad, differentierad sköldkörtelcancer som är refraktär mot radioaktivt jod
  • levercellskarcinom
  • avancerad njurcancer när patienten inte svarat på tidigare läkemedelsbehandling som följer god vårdpraxis eller behandlingen inte lämpar sig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Sorafenib (begränsad specialersättning)198

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023