3004 Osimertinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3004 Osimertinib

(C34)

Osimertinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3004) beviljas på nedanstående villkor. Osimertinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för osimertinib beviljas för monoterapibehandling av vuxna med icke-småcellig lungcancer

  • för behandling av lokal sjukdom (stadium IB-IIIA)
    • som adjuvant behandling efter fullständigt avlägsnande av tumören och då tumören har epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) exon 19-deletion eller exon 21 (L858R) mutation.
  • lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom  
    • som första linjens behandling, när tumören har minst en aktiverande EGFR-mutation eller
    • när tumören har en EGFR T790M-mutation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Vid adjuvant behandling beviljas rätt till ersättning för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock totalt högst för tre år.

Vid lokalt avancerad och metastaserande sjukdom beviljas rätt till ersättning för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Osimertinib (begränsad specialersättning)1519

Läs mer