3078 Pegcetakoplan | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3078 Pegcetakoplan

(D59.5)

Pegcetakoplan är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3078) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för blodsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av vuxna patienter med paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH)

  • som fortfarande är anemiska efter behandling med en C5‑hämmare (till exempel ekulizumab eller ravulizumab), under minst 3 månader.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. I fråga om anemin ska aktuella symtom och fynd beskrivas.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024