Fidaxomicin

Fidaxomicin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning beviljas på nedanstående villkor för behandling av vuxna patienter med allvarlig eller återkommande Clostridium difficile-infektion.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för fidaxomicin uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan läkaren antecknar 'allvarlig Clostridium difficile-infektion' eller 'återkommande Clostridium difficile-infektion' på receptet under 'Motiveringar'.

Medicinska villkor

För fidaxomicin betalas grundersättning vid behandling av vuxna patienter med allvarlig eller återkommande Clostridium difficile-infektion.

På basis av anteckning på receptet kan grundersättning för fidaxomicin betalas enligt ett och samma recept för högst den mängd som behövs för behandling under tio dygn.

Mer information