Fidaxomicin

Fidaxomicin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning beviljas på nedanstående villkor för behandling av vuxna patienter med allvarlig eller återkommande Clostridium difficile-infektion.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för fidaxomicin uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan en läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’allvarlig Clostridium difficile-infektion’ eller ’återkommande Clostridium difficile-infektion’.

Medicinska villkor

Grundersättning för fidaxomicin beviljas vuxna för behandling av allvarlig eller återkommande Clostridium difficile-infektion. Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd för högst 10 dygn utifrån samma recept.

Läs mer