Depotplåster som innehåller granisetron

Depotplåster som innehåller granisetron är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för depotplåster som innehåller granisetron uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan läkaren antecknar 'svårigheter att svälja' på receptet under 'Motiveringar'.

Medicinska villkor

För depotplåster som innehåller granisetron betalas grundersättning till vuxna patienter då plåstren används för att förhindra illamående och kräkningar i samband med kemoterapi som orsakar måttligt eller kraftigt illamående och då patienterna på grund av svårigheter att svälja inte kan använda preparat som intas oralt för att förhindra illamående och kräkningar.

Mer information