Letermovir

Letermovir är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas vuxna CMV‑seropositiva mottagare av en allogen stamcellstransplantation på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för letermovir uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan en läkare ska under Motiveringar på receptet ha antecknat ’Allogen stamcellstransplantation, medicinering inledd’ samt datum för när behandlingen med letermovir inleddes, t.ex. ’Allogen stamcellstransplantation, medicinering inledd 1.6.2020’.

Medicinska villkor

Letermovir är grundersättningsgillt för profylax mot reaktivering av cytomegalovirus (CMV) och CMV‑sjukdom hos vuxna CMV‑seropositiva mottagare av en allogen stamcellstransplantation för högst 100 dagar från och med den dag då behandling med letermovir inleddes.

Läs mer