Vareniklin

Vareniklin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående  villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för vareniklin uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan en läkare ska under 'Motiveringar' på receptet ha antecknat 'Nikotinberoende, supportiv vård inledd' jämte datum, t.ex. ''Nikotinberoende, supportiv vård inledd 16.6.2014'.

Medicinska villkor

Grundersättning för vareniklin beviljas rökare som är motiverade att sluta röka, som är starkt nikotinberoende (Fagerströms nikotinberoendetest med två frågor, dvs. HSI-test ≥ 3) och som inte har lyckats sluta röka med hjälp av andra stödåtgärder.

Rökavvänjningen med vareniklin ska förenas med personlig rådgivning och stöd.

Grundersättning för vareniklin kan betalas för två behandlingsperioder. En (1) behandlingsperiod omfattar högst 24 veckor.

Mer information