Zolmitriptan nässpray

Zolmitriptan nässpray är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas för akut behandling av klusterhuvudvärk på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för zolmitriptan nässpray uppfylls krävs inget läkarutlåtande utan läkaren antecknar 'klusterhuvudvärk' på receptet under 'Motiveringar'.

Medicinska villkor

Zolmitriptan nässpray är begränsat ersättningsgill vid

  • akut behandling av klusterhuvudvärk.

Rätt till grundersättning förutsätter att patienten lider av sådan klusterhuvudvärk som behandlas med zolmitriptan nässpray.

Mer information