3002 Ribociklib

(C50)

Förändringar i rätten till specialersättning för ribociklib 1.3.2021

Ribociklib är från 1.3.2021 utifrån ersättningsrätt 1514 specialersättningsgillt även för premenopausala kvinnor när det används tillsammans med fulvestrant och oberoende av tidigare endokrin behandling. 

Se villkoren för beviljande av rätt till specialersättning och meddelandet på sidan för ersättningsrättighet 1514.

Ribociklib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3002) beviljas för behandling av bröstcancer på nedanstående villkor. Ribociklib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas kvinnor för behandling av hormonreceptorpositiv och HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer

  • i kombination med aromatashämmare eller fulvestrant.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bröstcancer                                                  115
Ribociklib (begränsad specialersättning) 1514

Mer information