3007 Erenumab

(G43)

Erenumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3007) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området när rätt till ersättning eller fortsatt rätt till ersättning söks första gången. Efter det kan ett läkarutlåtande av annan behandlande läkare också godkännas.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för att förebygga migrän hos vuxna

  • som har migrän minst 8 dagar per månad när behandlingen med erenumab påbörjas och
  • som har provat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar mot migrän och behandlingarna inte har haft tillräcklig effekt, de är kontraindicerade eller tolereras inte.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om antalet dagar med migrän per månad under de tre första behandlingsmånaderna har minskat minst till hälften. Behand-lingssvaret utvärderas och läkarutlåtandet görs upp vid en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Efter detta kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om antalet migrändagar per månad fortsättningsvis är hälften färre än när behandlingen med erenumab påbörjades. Då kan vårdresponsen utvärderas och läkarutlåtandet utarbetas också av en annan behandlande läkare.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Mer information