3007 Erenumab, fremanezumab och galkanezumab

(G43)

Erenumab och, fremanezumab och galkanezumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3007) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en neurologisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området när rätt till ersättning eller fortsatt rätt till ersättning söks första gången. Efter det kan ett läkarutlåtande av annan behandlande läkare också godkännas.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för att förebygga migrän hos vuxna

  • som har migrän i snitt minst 8 dagar per månad när behandlingen med erenumab eller, fremanezumab eller galkanezumab påbörjas och
  • som har provat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar mot migrän och behandlingarna inte har haft tillräcklig effekt, de är kontraindicerade eller tolereras inte.

Utlåtandet ska innehålla uppgifter om tidigare behandling av migrän och resultat av behandlingen, en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt uppgifter om antalet dagar då patienten haft migränsymtom under de tre senaste månaderna före utlåtandet skrevs.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Behandlingens effekt bedöms första gången efter att behandlingen pågått 12 veckor. Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om antalet dagar med migrän under behandlingsveckorna 9–12 har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget.

Efter detta kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om antalet migrändagar per månad fortsättningsvis är hälften färre jämfört med utgångsläget.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Läs mer