3046 Cannabidiol

(G40, G40.4)

Cannabidiol är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3046) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar epilepsi.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, i kombination med klobazam, patienter från 2 års ålder för behandling av epileptiska anfall vid Lennox-Gastauts syndrom eller Dravets syndrom när

  • anfallen inte har kunnat kontrolleras med vedertagna antiepileptika enligt god vårdpraxis.

Utlåtandet ska innehålla uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat, en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt en beskrivning av antalet epileptiska anfall och anfallens frekvens.

Behandlingens effekt bedöms 6 månader, 12 månader och 24 månader efter påbörjad behandling. De tre första gångerna beviljas rätt till ersättning för nio månader. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om antalet anfall minskat med 30 procent jämfört med utgångsläget.

Efter det kan fortsatt rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om antalet anfall fortfarande är 30 procent färre jämfört med utgångsläget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom  Ersättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 111

Läs mer