3055 Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon

(E66)

Kombinationspreparat med bupropion och naltrexon är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3055) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av fetma när läkemedlet används som tillägg till behandling utan medicinering, om patienten när läkemedelsbehandlingen inleds har ett viktindex på

  • minst 40 kg/m2, eller
  • minst 35 kg/m2 och samtidig läkemedelsbehandling för typ 2-diabetes, dyslipidemi eller hypertoni.  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för sex månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan första gången beviljas om den initiala vikten har minskat med minst 5 % efter 16 veckor. Efter det kan fortsatt rätt till ersättning beviljas om vikten fortfarande är 5 % lägre än initialt.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

Läs mer